Sava trosjed

Dimenzije:

479,-

U cijenu su uračunati
prevoz do 30 km,
unošenje i sklapanje.