NICA fr. ležaj 160

525,-

U cijenu su uračunati
prevoz do 30 km,
unošenje i sklapanje.